Aktualności

Procedury bezpieczeństwa

obowiązujące w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Chociwiu

na czas prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

w okresie pandemii wywołanej COVID-19 od 01 września 2020r.

do pobrania

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

do pobrania

TRASY AUTOBUSU SZKOLNEGO – SP CHOCIW

do pobrania

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z DZIENNIKAELEKTRONICZNEGO

w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Chociwiu

do pobrania

POWSZECHNY

SPIS ROLNY

1.09. — 30.11.2020


Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

do pobrania

Klauzula informacyjna

do pobrania

Zdalna szkoła

do pobrania

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W CHOCIWIU

Z SIEDZIBĄ W CHOCIWIU

do pobrania

ANEKS

DO REGULAMINU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWIU

NA CZAS EPIDEMII COVID-19

do pobrania

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Łasku

98-100 Łask, ul. Warszawska 38

do pobrania

Adres nowej strony szkoły:

spchociw.edupage.org

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Chociwiu,
Chociw 191, 98-170 Widawa
Telefon: 043/672 37 28
Fax: 043/672 37 28
E-mail: sp.chociw@poczta.onet.pl
E-mail: strszkolna@onet.pl