11.02.2010 roku w Zespole Szkół w Chociwiu odbyło się podsumowanie działalności Koła aktywności twórczej finansowanego z funduszy Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: p. Robert Lisowski - konsultant regionalny programu, p. Jerzy Blaźlak - wójt gminy Widawa, p. Robert Majczyk - przewodniczący Rady Gminy Widawa, p. Joanna Nowak i p. Karolina Pokorska koordynujące program z ramienia Urzędu Gminy oraz p. Agnieszka Ziółkowska - przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Chociwiu. W podsumowaniu działalności koła wzięła udział również p. Wiesława Krankowska, która zaprezentowała wystawę swoich prac z koronki i papieru.

    W czasie spotkania przedstawiono podejmowane działania w ramach prowadzonego koła oraz nagrodzono zwycięzców konkursu na wiersz "O mojej miejscowości". Poezja dziecięca zachwyciła słuchaczy, zwłaszcza podziw wzbudziła umiejętność promowania własnej okolicy słowami wiersza.

    Pani dyrektor Jadwiga Kaczmarek podziękowała wszystkim realizatorom programu, podkreśliła korzyści płynące dla młodzieży z uczestnictwa w tak licznych zajęciach. Szczególne słowa uznania skierowała do konsultanta regionalnego programu, władz gminnych i koordynatora szkolnego p. mgr Kingi Jaros, którzy czuwali, by realizacja programu przebiegała zgodnie z założonym planem. Wyraziła radość z faktu, że młodzież Zespołu Szkół w Chociwiu mogła wzbogacić swoją wiedzę i kształtować różnorodne umiejętności.

©2010 opracowała mgr Kinga Jaros - koordynator szkolny. •