Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu

Rada Rodziców

 1. A. Gawlik – przewodnicząca
 2. M. Janecki – zastępca przewodniczącej
 3. M. Nowakowska – skarbnik
 4. A. Kozakowska – sekretarz

Oddziałowe Rady Rodziców

KLASA „0”

 1. S. Młynarczyk
 2. D. Sukiennik - Łyżwa
 3. A. Niezgodzka

KLASA I

 1. M. Nowakowska
 2. K. Wojciechowska
 3. I. Grońska

KLASA II

 1. M. Krawczyk
 2. B. Brożyński
 3. A. Ochocka

KLASA III

 1. M. Janecki
 2. A. Stykała
 3. M. Barczewska–Klekotka

KLASA IV

 1. M. Szewczyk
 2. A. Fułczyńska–Gacka
 3. M. Rózik

KLASA V

 1. R. Luter
 2. E. Sadzińska
 3. Ł. Weber

KLASA VI

 1. A. Kozakowska
 2. M. Nowakowska
 3. E. Czerwińska

KLASA VII

 1. K. Zamolska
 2. K. Kubik
 3. L. Namirowska
Oddział gimnazjalny

KLASA II

 1. B. Skrzypczyńska
 2. A. Gajda
 3. J. Jagielska

KLASA III

 1. A. Gawlik
 2. R. Brożyna
 3. W. Streflik

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Chociwiu,
Chociw 191, 98-170 Widawa
Telefon: 043/672 37 28
Fax: 043/672 37 28
E-mail: sp.chociw@poczta.onet.pl
E-mail: strszkolna@onet.pl