Ćwiczyć każdy może

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Chociwiu przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pod nazwą „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Starając się o uzyskanie tytułu „Szkoły w ruchu” zorganizowano szereg działań w następujących obszarach:

  • OBSZAR I - Wychowanie fizyczne - Zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej,
  • OBSZAR II Wychowanie fizyczne - Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego,
  • OBSZAR IV Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli,
  • OBSZAR V Pozalekcyjne zajęcia sportowe,
  • OBSZAR VII Zajęcia niezorganizowane.

Do dnia 31 marca 2014 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.