Nadzór

Organ prowadzący

Urząd Gminy w Widawie

      ul. Rynek Kościuszki 10
           98-170 Widawa
       (043) 672 10 34
      poczta@widawa.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi

      ul. Kościuszki 120 a
           90-446 Łódź
      (042) 637 70 55
Fax:   (042) 636 03 85
     kolodz@kuratorium.lodz.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Chociwiu,
Chociw 191, 98-170 Widawa
Telefon: 043/672 37 28
Fax: 043/672 37 28
E-mail: sp.chociw@poczta.onet.pl
E-mail: strszkolna@onet.pl