Edukacja Bez Barier

logo

 

flaga Uni Europejskiej

 

    Zajęcia realizowane w naszej szkole w ramach projektu „Edukacja bez barier" umożliwiały uczniom rozwój ich zainteresowań i uzdolnień. Były one ciekawą formą zagospodarowania wolnego czasu. Pozwalały uzupełniać wiadomości i umiejętności przedmiotowe. Zastosowanie przez nauczycieli aktywizujących metod pracy i dostępnych pomocy dydaktycznych wpływało na podniesienie atrakcyjności zajęć.

    Szczególnie interesującą formą pracy wdrażaną w czasie realizacji projektu były wyjazdy na spektakle teatralne, do muzeów i zajęcia prowadzone w ogrodzie botanicznym. Prezentacja osiągnięć uczestników projektu cieszyła się uznaniem rodziców i społeczności lokalnej.

    Ankiety przeprowadzone wśród uczniów i rodziców potwierdziły, że dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w różnorodnych formach zajęć.