Obszar IV
Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Chociwiu brali udział w szkoleniu o tematyce zdrowotnej/ruchowej. Dotyczyło one zajęć tanecznych dla dzieci przy muzyce.

Zaświadczenia wydane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.


Serdecznie zapraszamy do galerii „Ćwiczyć każdy może”