Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla klas I - III prowadzone
w roku szkolnym 2009-2010
przez p. mgr Grażynę Krzyżańską,
w roku szkolnym 2010-2011
przez p. mgr Jolantę Kowalczyk.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy I - III

 

    W roku szkolnym 2009-2010 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I - III realizowane były przez p. mgr Grażynę Krzyżańską.

    Głównym założeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych było wyrównywanie braków z edukacji matematycznej i polonistycznej. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi. Podczas zajęć uczniowie kształcili sprawność w zakresie mówienia, pisania, czytania i umiejętności pracy z tekstem. Doskonalili umiejętności wykonywania czterech działań, rozwiązywania prostych zadań tekstowych, rozpoznawania figur geometrycznych.

    Przeprowadzone zajęcia wpłynęły na podniesienie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się uczniów, a także rozwinęły ich umiejętności matematyczne.

    W roku szkolnym 2010-2011 zajęcia te prowadziła nauczycielka kształcenia zintegrowanego p. mgr Jolanta Kowalczyk.

    Głównym celem powyższych zajęć było usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom związanym z czytaniem, pisaniem i liczeniem.