Koło teatralne prowadzone
przez p. mgr Krystynę Kozakowską.

 

Koło teatralne prowadzone przez p. mgr Krystynę Kozakowską

 

    Członkowie koła teatralnego efekt swojej pracy w latach 2009-2011 przedstawili w czasie choinek szkolnych. Swoje umiejętności zdobywane na zajęciach koła zaprezentowali przed publicznością, którą stanowili uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.

    W czasie występów przed szerokim gronem widzów młodzi aktorzy przełamali tremę, pokonali nieśmiałość. Dobrze poradzili sobie z przekazem treści bajki „Kopciuszek" i „Królewna na ziarnku grochu" z dykcją, intonacją i ruchem scenicznym. Udowodnili tym samym, że cele założone na początku realizacji projektu zostały zrealizowane.

    Członkowie kola brali udział w Powiatowych Konkursach Recytatorskich.