Koło teatralne prowadzone
przez p. mgr Katarzynę Nawrot-Raszewską.

 

Zajęcia koła teatralnego prowadzonego przez p. mgr Katarzynę Nawrot - Raszewską

 

    Koło teatralne prowadzone było w latach 2009-2011. Uczestniczyli w nim uczniowie z różnych klas gimnazjum.

    Stało się ono  dodatkową formą ciekawych  zajęć pozalekcyjnych oraz   przyczyniło się do aktywnego  zagospodarowania wolnego czasu uczniów.

    Udział w tych zajęciach pozwolił na rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów oraz na ich twórczą aktywność, a także szlifował umiejętność pracy w zespole. Najistotniejszym jednak stał się fakt przygotowania młodych artystów do świadomego odbioru sztuki teatralnej. Ponadto zajęcia teatralne kształtowały wrażliwość uczniów, były warsztatem retoryki oraz stanowiły inspiracje do odkrywania samych siebie i własnych talentów.  Owocem pracy i zaangażowania uczestników koła stały się dwie sztuki: „Książę szuka żony" i „Romeo i Julia jeszcze raz". Z wielką przyjemnością zaprezentowaliśmy się, m.in. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Widawa, a  współczesną wersję „Romea i Julii" pokazaliśmy publiczności szkolnej Zespołu Szkół w Chociwiu.