Koło sportowe z piłki siatkowej chłopców prowadzone
przez p. mgr. Grzegorza Koniecznego.

 

Zajęcia koła sportowego z piłki siatkowej chłopców prowadzone przez p. mgr Grzegorza Koniecznego

 

    W zajęciach sportowych z piłki siatkowej uczestniczyli chłopcy z wszystkich klas gimnazjalnych.

    Podczas rozgrzewki dbano o odpowiednie przygotowanie organizmu do wysiłku. Na zajęciach uczniowie doskonalili umiejętności siatkarskie oraz umiejętności współdziałania w zespole. Integracja uczniów z różnych klas przebiegła prawidłowo.

    Zajęcia przyczyniły się do wzrostu zainteresowania piłką siatkową w szkole i podniesienia sprawności ogólnej i specjalnej uczniów.