Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego prowadzone
przez p. mgr Katarzynę Nawrot-Raszewską.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego prowadzone przez p. mgr Katarzynę Nawrot - Raszewską

 

    Koło dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego prowadzone było w roku szkolnym 2009-2010 i w roku szkolnym 2010-2011.

    Podczas tych zajęć uczniowie mieli  możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy polonistycznej oraz uzupełnienia zaległości programowych.  Uczniowie chętnie poddawali się dyskusjom, dbali o estetykę swoich wypowiedzi, ćwiczyli ortografię i estetykę zapisu. Lekcje przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze, a kiedy podczas gier i zabaw edukacyjnych pojawił się  zdrowy duch rywalizacji, zajęcia zyskiwały na swej atrakcyjności.