Koło plastyczne prowadzone
przez p. mgr Iwonę Krzywańską.

 

Koło plastyczne prowadzone przez p. mgr Iwonę Krzywańską

 

    Zajęcia koła plastycznego realizowane w ramach projektu „Edukacja bez barier" były skierowane do uczniów szkoły podstawowej. Program zajęć przeznaczony był dla uczniów z różnych grup wiekowych, bez względu na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień.

    Głównym jego celem było wspomaganie dziecka w jego wszechstronnym rozwoju poprzez:

  • kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury,
  • rozbudzanie zainteresowań plastycznych,
  • wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć,
  • wyrabianie postawy wrażliwego obserwatora życia codziennego i przyrody,
  • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności uczniów.