Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki prowadzone
przez p. mgr Aleksandrę Grabarczyk.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki prowadzone przez p. mgr Aleksandrę Grabarczyk

 

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki prowadzone były przez p. Aleksandrę Grabarczyk. Uczniowie chętnie uczestniczyli w tych zajęciach. Wyrównali swoje braki w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych poprzez rozwiązywanie wielu ciekawych zadań w formie gier, krzyżówek i domina matematycznego oraz kart pracy przygotowywanych indywidualnie dla każdego ucznia przez nauczyciela.