Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
z matematyki prowadzone
przez p. mgr Renatę Tomczyk.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki prowadzonego przez p. mgr Renatę Tomczyk

 

    Uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia, aby utrwalać i pogłębiać swoją wiedzę. Na zajęciach dydaktycznych z matematyki uczniowie rozwiązywali zadania z własnych podręczników, przygotowanych kart pracy, odbywały się zajęcia na komputerach oraz uczniowie pracowali na pomocach dydaktycznych przygotowanych przez nauczyciela (np. gra w wojnę, domino matematyczne).