Zajęcia logopedyczne prowadzone
przez p. mgr Annę Tutek.

 

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez p. mgr Annę Tutek

 

    Podczas terapii logopedycznej uczniowie otrzymywali pomoc w przezwyciężaniu trudności z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem.

    Na zajęciach prowadzone były ćwiczenia narządów artykulacyjnych kształtujące prawidłową mowę oraz ćwiczenia wspomagające logoterapię tj.:

  • ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu.
  • ćwiczenia stymulujące ogólnie rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa biernego i czynnego, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej).

    Wyżej wymienione ćwiczenia były wykonywane z pomocą programów multimedialnych: „Logopedia" oraz „Wspomaganie rozwoju".