Koło informatyczne prowadzone
przez p. mgr. Grzegorza Koniecznego.

 

Zajęcia koła informatycznego prowadzone przez p. mgr Grzegorza Koniecznego

 

    W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z problematyką tworzenia stron internetowych. Poznali możliwości języka HTML. Uczniowie swobodnie posługiwali się sprzętem komputerowym, korzystali z systemu operacyjnego i programów użytkowych. Tworzyli strony internetowe w oparciu o materiały przygotowane wcześniej przez prowadzącego zajęcia. Szczególnie przydatnym okazał się program do obróbki zdjęć i tworzenia animacji (GIMP), a także rejestrator dźwięku. Efektem ich wspólnej pracy była strona internetowa szkoły, a w ostatnim okresie pracowali przy tej prezentacji tworząc ilustracje, logo szkoły i nagrywając dźwięk.

    Na zajęciach poruszane były zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad poszanowania własności intelektualnej.