Koło chemiczne prowadzone
w roku szkolnym 2009-2010
przez p. mgr Agnieszkę Fortuniak,
a w roku szkolnym 2010-2011
przez p. mgr Aleksandrę Grabarczyk.

 

Zajęcia koła chemicznego prowadzonego przez p. Aleksandrę Grabarczyk

 

    W roku 2009-2010 koło chemiczne było prowadzone przez p. Agnieszkę Fortuniak.

    Na zajęciach uczniowie poszerzali wiedzę zdobytą na lekcjach przez urozmaicone ćwiczenia i doświadczenia chemiczne.

    Zajęcia koła chemicznego były prowadzone w roku szkolnym 2010-2011 przez p. Aleksandrę Grabarczyk. Wykonywano ciekawe doświadczenia chemiczne. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z chemii. Poznawali praktyczne zastosowanie tej nauki.