Koło biologiczne prowadzone
przez p. mgr Kingę Jaros.

 

Zajęcia koła biologicznego prowadzonego przez p. mgr K. Jaros

 

    Podczas zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z biologii, pogłębiali zainteresowania przyrodnicze. Zajęcia koła biologicznego służyły kształceniu u uczniów zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, wyzwalaniu aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego.

    Zastosowanie ciekawych form i aktywizujących metod pracy wpływało na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Uczniowie bardzo chętnie pracowali z dostępnymi w szkole pomocami. Samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe i prowadzili obserwacje mikroskopowe. W celu lepszego poznania organizmów prowadzone były zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie wykonywali modele komórek. Często w pracy na zajęciach kształtowana była umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. Uczniowie poznawali dodatkową literaturę biologiczną, wykorzystywali technikę komunikacyjną i informacyjną oraz pracowali w oparciu o wiadomości pochodzące z projekcji filmów biologicznych.