Koło języka angielskiego prowadzone
przez p. mgr Agnieszkę Gawrońską.

 

Zajęcia koła z języka angielskiego prowadzone przez p. mgr Agnieszkę Gawrońską

 

    Podczas zajęć uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności z języka angielskiego. Na zajęciach rozwijano umiejętności czytania, słuchania, mówienia oraz pisania. Uczniowie poznawali także zagadnienia związane z kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Zastosowanie metod aktywizujących oraz ciekawych form pracy sprawiło, iż uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.