Koło języka angielskiego dla klas IV-VI
prowadzone przez p. mgr Agnieszkę Ocińską.

 

Zajęcia koło języka angielskiego dla klas IV - VI prowadzone przez p. mgr Agnieszkę Ocińską

 

    Koło języka angielskiego przeznaczone było dla uczniów klas 4-6 pragnących powtórzyć i utrwalić posiadaną wiedzę z języka angielskiego, a także zdobyć nowe wiadomości i umiejętności z w/w języka nowożytnego.

    Podczas zajęć uczniowie rozwijali sprawności: czytania, słuchania, mówienia i pisania. Dzieci również poszerzały swoją wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa rozwiązując różnego typu testy konkursowe. Zajęcia uatrakcyjnione były przez naukę piosenek i wierszy anglojęzycznych. Poruszone były także zagadnienia dotyczące kultury i obyczajów krajów anglojęzycznych.