Pasowanie na ucznia i czytelnika
Pasowanie na ucznia i czytelnika

        „Szkoła drzwi swe otwiera gościnnie, szkoła dziś serdecznie was przyjmie”

        W myśl powyższych słów 22 października b.r. odbyła się w szkole uroczystość przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu tegorocznych pierwszaków. Na wstępie główni bohaterowie powitali obecnych krótkimi wierszami oraz słowami wesołej piosenki. Przypomnieli również jak należy zachowywać się w szkole oraz o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie dokonali autoprezentacji, opowiadając o swoich mocnych i słabych stronach.

Pasowanie na ucznia i czytelnika

        Po wprowadzeniu pocztu flagowego i odśpiewaniu hymnu państwowego – Mazurka Dąbrowskiego p. Dyrektor przeprowadziła uroczystość ślubowania oraz pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chociwiu. Na pamiątkę tego wydarzenia p. Dyrektor i wychowawca klasy p. A. Czarczyńska wręczyły uczniom dyplomy a także akt ślubowania.

        Kolejnym punktem uroczystości było pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej oraz wręczenie pamiątkowych książeczek.

        Pani Dyrektor podsumowując dzisiejszą uroczystość podziękowała za przybycie zaproszonym gościom, zwróciła uwagę na podniosłość dzisiejszego wydarzenia. Złożyła pierwszakom życzenia radosnych chwil spędzonych w szkole oraz sukcesów w nauce. Doceniając talent pierwszoklasistów wyraziła zdanie, że z pewnością poradzą sobie świetnie w naszej szkolnej rzeczywistości. Pani Dyrektor pogratulowała rodzicom i podziękowała za dotychczasową współpracę.

        Na zakończenie uroczystości p. Wójt złożył życzenia wzorowego zachowania, sukcesów w nauce oraz tego aby młodzi uczniowie kierowali się w życiu słowami patrona szkoły Jana Pawła II.

powrót >>>