Od marca do grudnia 2009 roku dzięki pozyskanym środkom uczniowie Zespołu w Chociwiu mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach koła aktywności twórczej rozwijających ich zainteresowania, pasje i uzdolnienia. Podczas zajęć poznawali historię, kulturę i przyrodę najbliższego regionu - swojej małej Ojczyzny. Wykorzystując dostępne źródła informacji przygotowali mapę naszego regionu. O historii swojej miejscowości i szkoły dowiedzieli się podczas spotkania z mieszkankami Chociwia - emerytowanymi nauczycielkami. Przygotowaniu uczniów do odbioru sztuki służyły wyjazdy na spektakle do Teatru Piniokkio i Arlekin w Łodzi.

Uczniowie szczególnie zainteresowani muzyką mieli możliwość poznania pieśni i piosenek naszego regionu. Integracji szkoły ze środowiskiem służyło spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Matki i Ojca. Poszerzeniu wiedzy o historii regionu służył wyjazd do Muzeum Okręgowego w Sieradzu i Muzeum Historii Miasta Zduńskiej Woli.

Podczas wyjazdu na cmentarze najbliższej okolicy uczniowie poznawali historię swojej miejscowości.

Na zajęciach plastycznych z dużym zaangażowaniem wykonali elementy strojów ludowych z regionu sieradzkiego.

W ramach sekcji kulinarnej uczestnicy zajęć przygotowywali potrawę z kuchni regionalnej.

Podczas spotkania z p. Wiesławą Krankowską uczniowie samodzielnie wykonywali papierowe kwiaty.

Poznawali stroje regionalne, a najciekawszym momentem zajęć było ich przymierzanie.

©2010 opracowała mgr Kinga Jaros - koordynator szkolny. •